Search

Offerfonden

Offerfonden er oprettet af Folketinget med virkning fra den 1. januar 2014 med det formål at yde tilskud til projekter og aktiviteter, der generelt kan styrke viden om eller indsatsen til støtte for ofre for forbrydelser og trafikofre og grupper heraf.

Der kan alene ydes støtte til projekter og aktiviteter og ikke direkte til enkelte ofre.

Offerfondens midler hidrører fra betaling af offerbidrag fra bl.a. personer, der er idømt betinget eller ubetinget fængsel for overtrædelse af straffeloven eller andre love, og fra personer, der har vedtaget et bødeforelæg eller er idømt en bøde for overtrædelse af straffeloven, samt fra personer, der vedtager eller idømmes betinget eller ubetinget frakendelse af førerretten eller kørselsforbud for overtrædelse af færdselsloven.

Det forventes, at Rådet for Offerfonden hvert år vil uddele ca. 28 mio. kr.

Offerfondens midler administreres af et råd bestående af en formand og to andre medlemmer, hvoraf et medlem udnævnes efter indstilling fra Rektorkollegiet og et medlem efter indstilling fra Offerrådgivningen i Danmark. Medlemmerne udnævnes for en periode på fire år. Genudnævnelse kan finde sted.

Rådet for Offerfonden og Rådet for Offerfondens Sekretariat varetager behandlingen af ansøgninger om tilskud i henhold til lov om Offerfonden og hertil knyttede administrative opgaver.

Hvad er det så lige de penge går til ?

Udmiddelbart ikke det de offer af trafikulykker, som vi får at vide, når man spørger. Nej, de 28 mio. kr. der støttes med forsvinder i undersøgelser og teaterstykker (for en mindre gruppe), krisecenter for voldsramte personer eller pjeser og mediaoplysninger, og dermed har staten skabt sig et råderum på en 1/4 mia. kr. Det er "vel'fære" eller " vel fair" !?

Kilde: http://www.offerfonden.dk

   Med refference til uddelte middeler på deres hjemmeside.

Danskerne betaler flere og større bøder

Aldrig før har vi betalt så meget i bøder, som nu! (ekstra skat eller sikkerhed )

Der er fartbøder, biblioteksbøder, fyrværkeribøder, bøder for besiddelse af ulovlige stoffer og bøder for at være skyld i arbejdsulykker. Blandt andet.

I år har staten på finansloven budgetteret med bødeindtægter på over 2 mia. kroner, og det er mere end nogensinde før, skriver Berlingske.

Sidste år var beløbet 1,6 mia. kroner, men siden er politiets automatiserede fartkontrol blevet udvidet.

For fem år siden, i 2010, tjente staten det halve, 900 mio.kroner, på bødeindtægter.

Dertil kommer de bøder, som danskerne betaler til private eller halv-offentlige firma, som parkerings- og kontrolafgifter.

De københavnske parkeringsvagter udskrev sidste år flere end 800 p-afgifter om dagen, mens kollegerne på Frederiksberg kom op på 110 om dagen. (anses vel som en ekstra indtægtskilde for kommuner, er det relevant for sikkerhed !?)

Bøder kan give mistillid

Men det øgede fokus på bødestraf kan i sidste ende risikere at fremme mistilliden til myndighederne, siger flere eksperter til avisen.

- Udefra kan det være svært for borgerne at se, om politikernes hensigt er at ændre adfærd eller at kradse penge ind, siger professor i økonomi ved Aarhus Universitet Bo Sandemann Rasmussen til Berlingske og påpeger, at det især er problematisk, at provenue fra bøder bliver indregnet som finansieringsgrundlag.

Samtidig kan danskerne blive bødestraffet på en række nye områder: For eksempel ved at udeblive fra behandling på et sygehus eller til et bilsyn, ligesom tandlæger, restauranter, hoteller og efterskoler også er begyndt at udstede bøder for udeblivelse, skriver Berlingske.

Men bøder er ikke det bedste instrument, hvis man vil have borgerne til at opføre sig anderledes, mener Sille Krukow, der er ekspert i adfærdsændringer og indehaver af konsulenthuset Krukow.

Kilde: https://www.dr.dk/nyheder/indland/danskerne-betaler-flere-og-stoerre-boeder-0

Se også Offerfonden, det du betaler til ved bødeforlæg

Underkategorier

Please publish modules in offcanvas position.