Search

Offerfonden, det du betaler til ved bødeforlæg

Offerfonden

Offerfonden er oprettet af Folketinget med virkning fra den 1. januar 2014 med det formål at yde tilskud til projekter og aktiviteter, der generelt kan styrke viden om eller indsatsen til støtte for ofre for forbrydelser og trafikofre og grupper heraf.

Der kan alene ydes støtte til projekter og aktiviteter og ikke direkte til enkelte ofre.

Offerfondens midler hidrører fra betaling af offerbidrag fra bl.a. personer, der er idømt betinget eller ubetinget fængsel for overtrædelse af straffeloven eller andre love, og fra personer, der har vedtaget et bødeforelæg eller er idømt en bøde for overtrædelse af straffeloven, samt fra personer, der vedtager eller idømmes betinget eller ubetinget frakendelse af førerretten eller kørselsforbud for overtrædelse af færdselsloven.

Det forventes, at Rådet for Offerfonden hvert år vil uddele ca. 28 mio. kr.

Offerfondens midler administreres af et råd bestående af en formand og to andre medlemmer, hvoraf et medlem udnævnes efter indstilling fra Rektorkollegiet og et medlem efter indstilling fra Offerrådgivningen i Danmark. Medlemmerne udnævnes for en periode på fire år. Genudnævnelse kan finde sted.

Rådet for Offerfonden og Rådet for Offerfondens Sekretariat varetager behandlingen af ansøgninger om tilskud i henhold til lov om Offerfonden og hertil knyttede administrative opgaver.

Hvad er det så lige de penge går til ?

Udmiddelbart ikke det de offer af trafikulykker, som vi får at vide, når man spørger. Nej, de 28 mio. kr. der støttes med forsvinder i undersøgelser og teaterstykker (for en mindre gruppe), krisecenter for voldsramte personer eller pjeser og mediaoplysninger, og dermed har staten skabt sig et råderum på en 1/4 mia. kr. Det er "vel'fære" eller " vel fair" !?

Kilde: http://www.offerfonden.dk

   Med refference til uddelte middeler på deres hjemmeside.

Please publish modules in offcanvas position.